altalt

Aparatele de rulare se realizează prin montarea rulmenţilor şi a cutiilor de unsoare pe osiile montate. Strângerea şi etanşarea inelelor labirint şi inelelor interioare ale rulmenţilor sunt complet monitorizate(dimensiuni, temperature de încălzire, jocuri) iar închiderea şi asigurarea capetelor osiei şi cutiilor se execută conform procedurilor standard atestate de furnizorii de rulmenţi S.K.F., KINEX etc.