SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII MUNCII (SSM) vizeaza doua aspecte complementare ale managementului: sistemele de munca si sistemele de securitate si sanatate in munca.

Sistemele de munca sunt in permanenta aliniate la nou prin modernizarea continua a liniilor tehnologice si a sectiilor de productie ducand la imbunatatirea continua a eficacitatii acestui sistem.

Prin sistemele de securitate si sanatate in munca urmarim prevenirea aparitiei accidentelor si imbolnavirilor profesionale prin identificarea riscurilor, evaluarea acestora si stabilirea masurilor pentru reducerea pana la eliminare a riscurilor.

Sistemul de Management al Securităţii şi Sănătăţii Muncii, care se aplică în SC SMR SA BALS, se bazează pe respectarea cerinţelor standardului OHSAS 18001:2007, a legislaţiei naţionale în vigoare şi a procedurilor specifice şi urmăreşte atât securitatea şi sănătatea salariaţilor, a cerinţelor legale, cât şi îmbunătăţirea continuă a siguranţei proceselor de muncă, a calităţii mediului de lucru şi condiţiilor de muncă, precum şi asigurarea unui climat corespunzător îmbunătăţirii continue a stării de sănătate a întregului personal al organizaţiei.

Angajamentul nostru este de a garanta, tuturor salariaţilor noştri, un climat de muncă sigur şi sănătos, accentul punându-se în primul rând pe aplicarea de acţiuni preventive şi de minimizare a riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire profesională.

 Punerea în practică a acestui angajament se realizează prin implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, în SMR SA BALS, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi cerinţele standardului OHSAS 18001:2007, declarat drept model de referinţă.

 Participarea la implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă constituie sarcină de serviciu pentru fiecare salariat.

Răspunderea pentru aceasta, revine managerilor de la toate nivelurile organizatorice şi a fiecărui angajat în parte, în domeniul său de activitate.