SMR SA BALS si-a stabilit SISTEMUL DE MANAGEMENT domeniul  Mediului  in  conformitate cu standardul de referinta  SR EN ISO 14001:2005  tinand cont de impactul asupra apei, aerului, solului si prin producerea de deseuri.

In acest sens prin activitatea noastra avem in vedere:
• Atingerea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte de mediu, aplicarea principiilor de prevenire a poluarii;
• Stabilirea si analizarea periodica a obiectivelor de imbunatatire pe linie de mediu, referitoare la imbunatatirea managementului deseurilor, prevenirea aparitiei situatiilor de urgenta cu impact asupra calitatii apei, a aerului si a solului, stimularea comunicarii de mediu cu partile interesate.