SMR SA BALS are implementate:

 

       sistem de management economic care priveşte în primul rând  organizarea şi funcţionarea firmei, în condiţii de eficienţă economică

 –       sistem de management al calităţii conform ISO 9001/2008

 –       plan de conformare a organizaţiei cu cerinţele legale aplicabile de securitate şi sănătate în muncă

 –       plan de gestionare şi reutilizare parţială a deşeurilor în conformitate cu obligaţiile asumate prin autorizaţiile de mediu