SC SMR SA Balş (Subansambluri Material Rulant SA) a fost proiectată şi construită între anii 1965- 1970 şi a fost cunoscută peste tot în lume până în anul 1990 ca Intreprinderea de osii şi Boghiuri (I.O.B.), iar după această dată este înregistrată la Camera de Comerţ Olt cu numărul J28/31 din 1991, sub actuala denumire. Din proiectare a fost prevăzută cu utilaje de mare complexitate tehnologică, posedând în prezent noutăti de ultimă oră în industria producătorilor de material rulant de cale ferată din lume.

Deschiderea României după anul 1989, către economia de piată a făcut ca profilul uzinei să fie mult mai complex, să se asimileze noi produse, să se dezvolte activitătile de marketing si management performante.

Firma este amplasată în oraşul Balş, cod 235100, pe drumul european E 574, la o distanţă de circa 230Km faţă de capitala României – Bucureşti.

Începând cu luna septembrie 1999 firma a fost privatizată, devenind o firmă cu capital privat românesc 100%, principalul acţionar fiind M.R. INVESTIŢII INDUSTRIALE SA Bucureşti.

Suprafaţa firmei este de 50 hectare, din care circa 60% reprezintă spaţii de producţie, iar restul este reprezentat de reţele interne de căi ferate, drumuri de acces, depozite şi anexe.

 Obiectivul de activitate al SC SMR SA Balş îl constituie:

–        producţia de subansambluri pentru material rulant: boghiuri, osii, roţi monobloc, osii montate, aparate de rulare

–         elaborarea de oţel şi turnarea de lingouri şi piese din oţel

–         execuţia de piese turnate, forjate şi matriţate

–         construcţii metalice

–         prelucrări mecanice prin aşchiere

–         tratamente termice

Firma se compune din următoarele secţii de producţei:

–         oţelăria electrică

–         turnătoria de oţel

–         secţia de boghiuri cu ateliere pentru: piese forjate şi matriţate, prelucrări mecanice prin aşchiere, montaj boghiuri

–         secţia forjă pentru osii şi roţi

Capacităţile de producţie pentru care a fost proiectată firma sunt :

–         roţi monobloc                50.000 buc/an

–         osii                                18.000 buc/an

–         osii montate                  18.000 buc/an

–         boghiuri                           1.000 buc/an

         

 

Prin produsele realizate si prin tehnologiile aplicate, bazate pe o îndelungată experientă, SC SMR SA si-a câstigat de-a lungul timpului un loc de frunte printre producătorii de material rulant de cale ferată din lume.

              Fiind specializată în producerea de material rulant de cale ferată, SC SMR SA este dotată cu utilaje moderne şi de înaltă productivitate care permit desfăşurarea unui flux de fabricaţie de la materia primă până la produsul finit.

               Oţelul este elaborat într-un triplex de agregate si instalatii metalurgice cuprinzând un cuptor cu arc electric de topire de 50 tone/şarjă, o oală metalurgică L.F. de 50to şi o instalatie de vidare V.D. si apoi este turnat în lingouri.

             Pe tot parcursul desfăşurării procesului tehnologic de elaborare are loc monitorizarea temperaturii, a compoziţiei chimice şi a gazelor utilizând spectometru şi     analizor de gaze.

                O parte a oţelului este dirijat spre turnătoria de piese unde este stocat în cuptoare de menţinere, iar cealaltă parte se toarnă folosind metoda prin sifon în lingouri necesare fabricaţiei roţilor şi osiilor.

               Lingourile sunt crestate în calupi şi apoi ajung în secţia forjă unde are loc procesul de forjare al roţilor mobobloc, pe două linii tehnologice (de fabricaţie              Schlöemann -Germania). Aceste linii tehnologice au în componenţa lor: cuptoare de încălzire a semifabricatelor, prese hidraulice de 6300 tone, laminoare pentru roţi, prese hidraulice de calibrare şi perforare de 3100 tone şi 2000 tone.

                Osiile sunt forjate din semifabricat rotund sau pătrat pe o maşină de forjat orizontala GFM.

                După forjare, roţile şi osiile sunt supuse procesului de tratement termic şi merg la secţia de prelucrări mecanice.

                Prelucrarea roţiilor se face pe strunguri carusel cu comandă numerică (CNC), iar prelucrarea osiilor se face pe strunguri orizontale cu prelucrare prin copiere după şablon şi maşini cu CNC (PUMA 600LM).

                Osiile montate se obţin prin presarea a două roţi monobloc pe o osie, acest proces realizându-se pe prese hidraulice.

Aparatele de rulare se obţin prin montarea rulmenţilor şi a cutiilor de osie pe fusurile osiilor montate.

Componentele pentru boghiuri sunt executate prin turnare, forjare, matriţare, debitare şi prelucrare mecanică prin aşchiere.

Ramele pentru boghiuri sunt obţinute prin asamblarea pieselor componente prin sudură (procedeul electric cu electrod învelit şi procedeul în mediu de gaz protector MAG), în dipozitive speciale.

În scopul testării calităţii şi pentru controlul pe fluxurile de producţie, firma este dotată cu laboratoare, echipamente şi instrumentele necesare.

Firma execută subansambluri pentru material rulant în conformitate cu cele mai cunoscute standarde: TSI, UIC, AAR, EN, ISO, BS, IRS, JIS, etc, sau în conformitate cu cerinţele specifice ale fiecărui client.

 

Firma deţine atestate de la firme şi organisme naţionale şi internaţionale, ca de exemplu :

 

 

TUV Germania

 

–  pentru sistemul de management al calităţii conform EN ISO 9001

– pentru execuţia de structuri sudate pentru material rulant cf. EN 15085-2, EN ISO 3834-2 

alt

AAR SUA (asociaţia Americană a Căilor Ferate pentru programul de asigurare a Calităţii conform standardului AAR M-1003)

alt

ASSOCIATION OF AMERICAN RAILROADS M – 1003

 

AFER – România (Autoritatea Feroviară Română), conform normelor TSI Directiva 2008/57/EC din 17.06.2008, Directivele 2009/131/EC din 16.10.2009 si 2011/18/EU din 01.03.2011 pentru execuţia de :

 

                               – osie tip B desen nr. 1.888.1

                               – roatã monobloc tip BA 004 desen nr. 1.888.2

                               – osie montatã cu roti monobloc tip BA004+B desen nr. 1.888.O/M

 

AFER – România pentru proiectarea, fabricaţia şi repararea subansamblelor pentru material rulant aparate de rulare, boghiuri, fabricaţia de piese turnate şi piese forjate)

 

alt

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ

Seria AF- 4908